Dag 3

Bijbeltekst(en)

Op dag 1 van dit dagboekje ontdekten we dat God graag voor kinderen zorgt, en gisteren lazen we dat wij daarin een rol mogen spelen.
Vandaag lezen we een Bijbelgedeelte dat vooral bekend is om het wonder dat erin gebeurt, namelijk dat Naäman geneest, ondanks zijn eigenwijsheid. Maar nu kijken we vanuit een ander perspectief naar dit verhaal, onze blik gericht op een kind.
In het eerste gedeelte lezen we dat een jong meisje slachtoffer wordt van invallen in Israël. Misschien was zij die dag wel heerlijk aan het spelen met haar poppen, of in de tuin. Ruw wordt ze weggerukt uit haar spel, en gevangengenomen. Ze moet als dienstmeisje werken voor Naämans vrouw.
Ondanks de vreselijke dingen die haar zijn overkomen, draagt dit meisje iets bijzonders met zich mee. Zij had vóór de inval in Israël geleerd over God en zijn grote kracht. Ze wist dat God wonderen van genezing kan doen. Ook had ze geleerd de mensen om haar heen lief te hebben, al werd ze gedwongen hun dienstmeisje te zijn. Dit zorgt ervoor dat ze op een dag in haar spontaniteit zegt dat ze zou willen dat Naäman de profeet in Samaria kon bezoeken. Die zou hem kunnen genezen!
De onbevangen uitspraak van dit meisje leidt er uiteindelijk toe dat Naäman wordt genezen. Wat een wonder!

Ik geloof dat God door dit Bijbelgedeelte heen wil benadrukken hoe belangrijk kinderen voor Hem zijn. Juist die kinderlijke spontaniteit is van enorme waarde in het koninkrijk van God. Jonge kinderen kunnen in hun onbevangenheid van alles zeggen waar wij als volwassenen ons soms misschien wel voor schamen. Maar voor God is het belangrijk. Hij gebruikt kinderen om zijn zegen te brengen in deze wereld.
Let er vandaag of de komende dagen eens op welke mooie uitspraken je kinderen doen. Wellicht zijn die meer tot zegen dan je denkt.