Vreemdelingen opnemen

In een sociaal experiment verkleedde een familielid zich als zwerver. Zelfs nadat hij nadrukkelijk om hulp had gevraagd, werd de ‘zwerver’ op straat niet herkend door zijn dierbaren. Ze liepen hem zo voorbij, zonder aandacht aan hem te besteden. Het experiment laat zien hoe makkelijk we geneigd zijn om ons af te sluiten voor mensen in nood. In deze Bijbeltekst vereenzelvigt Jezus zich met de mensen die we meestal zomaar voorbij lopen. De gevangene, de hongerige, de naakte, de vreemdeling is Jezus. Wie een van hen ontvangt, kan in die ander en in die daad van liefde Jezus ontmoeten.

Jezus zelf was immers ook een vreemdeling op aarde. Matteüs vertelt zelfs dat Hij als vreemdeling in Egypte moest wonen, omdat zijn ouders waren gevlucht voor koning Herodes. Juist Hij begrijpt vreemdelingen en mensen in nood.

Ken jij vluchtelingen, armen, gevangenen? Luister naar het lied ‘Met open armen’. Hoe zou jij in jouw leven of in de kerk deze mensen willen en kunnen ontvangen?