Witte Donderdag

Bijbeltekst(en)

Dit paasmaal zal de allerlaatste maaltijd van Jezus op aarde zijn. Jezus is zich hiervan bewust en laat dat ook doorschemeren aan zijn leerlingen. Zoals gebruikelijk bij het paasmaal breekt Jezus het brood en spreekt de dankzegging uit. Maar dan wijkt Hij af van de gebruikelijke liturgie, en spreekt Hij de woorden: ‘Dit is mijn lichaam.’ Wanneer Hij het gebroken brood ronddeelt, wil Hij daarmee zeggen: dit ben Ik zelf; in dit brood dat gebroken is, geef Ik mijzelf.

Jezus roept zijn leerlingen op om deze maaltijd steeds opnieuw te vieren, ter nagedachtenis aan Hem. Zoals het Joodse paasfeest een gedenkdag is, zo moet ook deze laatste maaltijd een gedenkmoment zijn. En zoals joden tijdens Pesach niet alleen terugdenken aan Gods bevrijding van het volk uit Egypte, maar ook vooruitzien naar de verlossing die nog komen gaat, zo geldt dat ook voor dit bijzondere feestmaal: het is een moment waarop we terugdenken aan Jezus’ dood die bevrijding heeft gebracht, maar ook onze blik vooruit richten op wat nog komt: het koninkrijk van God, waarin Jezus opnieuw een feestmaal met ons zal vieren.

Wat staat voor jou vandaag op de voorgrond: terugkijken op Jezus’ lijden, of vooruitkijken naar de ultieme bevrijding in Gods koninkrijk?