Dag 34

Vasthouden aan datgene waarop we hopen, en niet opgeven! Daartoe spoort de schrijver ons aan. Gods stem klinkt elke dag, in de Bijbel of via de woorden van andere mensen. De dichter van Psalm 95 zegt: als je vandaag Gods stem hoort, vertrouw Hem dan. Elke dag is het ‘vandaag’. Elke dag sta je voor de keuze om vast te houden aan het vertrouwen op God dat je had toen je tot geloof kwam. Het lot van de ongelovige Israëlieten tijdens de woestijnreis is een waarschuwend voorbeeld. Allen waren ze bevrijd, maar wie opstandig werden en zich van God afkeerden, bereikten het beloofde land niet. Zo ook wij: alleen wie tot het einde toe resoluut vasthoudt aan vertrouwen op God en Christus, blijft deelgenoot van Christus en kan Gods nieuwe wereld binnengaan.

De schrijver spoort ook aan om op elkaar te letten. Hoe kan een gemeenschap je helpen om het vol te houden?