Dag 33

Jezus is de hemelse hogepriester, die verzoening brengt voor onze zonden. Daardoor zijn wij, de ‘broeders en zusters’, nu ‘heilig’. Let op Jezus, zegt de schrijver, want die is trouw aan God. Dat geldt ook voor Mozes, maar Jezus overtreft hem. De schrijver wil door die vergelijking de grootsheid van Jezus naar voren brengen. Mozes ontving eer, maar Jezus nog meer. Net zoals iemand die een huis bouwt meer complimenten krijgt dan het huis.

Hetzelfde geldt, op een grotere schaal, voor God in verhouding tot de schepping. Mozes was Gods dienaar, maar Christus is Gods Zoon. Mozes deed dienst in het huis, de Zoon is aangesteld over het huis. Dat spreekwoordelijke huis wordt gevormd door Gods volk. Jezus is de hemelse hogepriester die is aangesteld over Gods volk. Op Hem moeten we letten, en trots en zonder schroom vasthouden aan datgene waarop we hopen.

Als je je aandacht richt op Jezus als de hogepriester van ons geloof, voel je je dan ook trots? Waarom wel of juist niet?