Dag 30

Als je om je heen kijkt, kan de moed je soms zomaar in de schoenen zinken. Er is in de wereld veel verdriet, veel pijn en veel duisternis. Maar hoe overweldigend die dingen ook kunnen zijn, al die duisternis en al dat kwaad hebben geen macht over ons; God tilt ons erbovenuit. Door zijn genade mogen we nu al een nieuw leven leiden, dicht bij Jezus (lees nog eens terug in de tekst van 17 maart, Efeziërs 4:1-10. Die wetenschap geeft kracht om alle moeilijkheden die we nu nog tegenkomen geduldig het hoofd te bieden.

Meer nog, we mogen te midden van dat alles vrucht dragen! De tekst van gisteren somt het zo mooi op: ‘liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing’ (Galaten 5:22-23). Dat is de blijvende vrucht, de vrucht van Gods koninkrijk.

Hoe ga jij om met moeilijkheden in jouw leven en in de wereld?