Dag 29

Bijbeltekst(en)

Het koninkrijk van God is niet iets van de verre toekomst, zo lazen we enkele dagen geleden al. Je kunt er nu al bij horen, je kunt nu al meebouwen aan die geweldige nieuwe wereld. Dat is een groot voorrecht. Christus heeft je bevrijd, het juk van de wet drukt niet langer op je schouders (vers 1). Je mag als inwoner van Gods koninkrijk leven vanuit genade; je bent een vrij mens!

Met die vrijheid komt ook verantwoordelijkheid. Je leeft nog steeds in deze wereld, te midden van alle verlangens en verleidingen die daarbij horen. Als kind van God en als bouwer van zijn koninkrijk is het daarom belangrijk om je te laten leiden door de Geest. Hij helpt je om de juiste keuzes te maken en de ander te dienen in liefde. Pas dan kun je ook werkelijk vrij zijn: bevrijd van zonde, dood en duisternis.

Hoe kun jij vandaag een naaste dienen in liefde?