Dag 27

Bijbeltekst(en)

Dicht bij God leven en bouwen aan zijn koninkrijk betekent niet alleen dat je allerlei tastbare dingen loslaat, het betekent bovenal een verandering in je hart. ‘Van alles waarover je waakt, waak vooral over je hart, het is de bron van je leven’ (Spreuken 4:23).

In de vastentijd laten veel mensen bepaalde soorten voedsel staan, maar dat heeft een diepere bedoeling: je wordt je meer bewust van welk geestelijk voedsel je tot je neemt en wat dat voor uitwerking heeft op je hart. Past dat wat je kijkt, leest en luistert bij Gods koninkrijk?

Net als de Israëlieten in de woestijn staan ook wij aan allerlei verleidingen bloot. De voorbeelden die in vers 7-10 genoemd worden, zijn niet mals en ook de gevolgen liegen er niet om. Waarom noemt Paulus die? Wil hij ons bang maken? Integendeel, hij wil ons bemoedigen (vers 13). Wij die leven na Jezus’ eerste komst mogen ons gewaarschuwd én gered weten. God is trouw, Hij zal ons de weg wijzen als wij dreigen te verdwalen. Het is onze taak om stevig te staan in ons vertrouwen op Hem.

Hoe bepaal jij welk geestelijk voedsel je wel of niet tot je neemt?