Dag 23

Het is een vraag die Jezus wel vaker voorgelegd krijgt: wie zullen gered worden? Of: wat moet ik doen om het eeuwige leven te verwerven (Matteüs 19:16)? Zoals altijd windt Jezus er geen doekjes om. Hij vertelt de mensen liefdevol de waarheid en wijst zijn luisteraars op de smalle deur. Het vergt blijkbaar wat moeite, maar het is wel degelijk mogelijk om erdoor naar binnen te gaan.

Hoe? Door een rechtvaardig leven te leiden (vers 27). Op een andere plek zegt Jezus het zo: ‘Niet iedereen die “Heer, Heer” tegen Mij zegt, zal het koninkrijk van de hemel binnengaan, alleen wie handelt naar de wil van mijn hemelse Vader.’ (Matteüs 7:21)

Handelen naar Gods wil is niet altijd de weg van de minste weerstand – maar het is wel de weg die leidt naar een eeuwig leven met Hem.

Hoe ziet die smalle deur eruit voor jou?