Dag 20

‘Voortdurend paraat zijn’, dat lijkt een erg ongezond advies in een tijd waarin stress en zelfs overspannenheid om zich heen grijpen. Maar de waakzaamheid in deze tekst gaat over iets anders: het is een vereiste om steeds het onderscheid te kunnen maken tussen de zaken die de schrijver tegenover elkaar zet: een ‘heilig’ leven versus een leven dat door begeerte wordt beheerst, vergankelijk versus onvergankelijk, dood versus luister…

Het beeld van Christus als lam verwijst hier waarschijnlijk niet in de eerste plaats naar het paaslam, maar naar een offerlam in meer algemene zin. Toch is het een krachtig beeld: een offerdier werd aangeboden om weer toegang te krijgen tot de heiligheid van God. De gelovigen zijn door het offer van Christus vrijgekocht en geheiligd, maar ze leven nog steeds in een wereld waarin keuzes die daarbij passen niet vanzelfsprekend zijn. Daarom moeten ze hun blik én hun hoop naar boven richten, als het kompas dat hun elke dag weer de weg wijst.

Hoe horen ‘heiligheid’ en ‘onvoorwaardelijke liefde’ (vers 22) voor jou bij elkaar?