Dag 19

Volgens Johannes viert Jezus niet de eerste avond van het paasfeest met zijn leerlingen, zoals we in de andere evangeliën lezen. Maar ze houden wel een bijzondere maaltijd in de uren voordat Hij verraden en opgepakt wordt. Met daden (denk aan de voetwassing) en woorden drukt Hij hun nog een laatste keer op het hart wat het betekent om Hem te volgen. Uit alles wat Jezus zegt en doet spreekt intimiteit, innige verbondenheid. Allereerst tussen Hem en de Vader, maar ook tussen Hem en de leerlingen, en daardoor dan weer tussen de leerlingen en God. Geen geheimen, geen bevelen die je maar moet opvolgen zonder ze te begrijpen, nee: gehoorzaamheid uit liefde, ook al vraagt die liefde soms grote offers.

Hoe ver zou jij gaan uit liefde voor een ander?