Dag 14

Tot nu toe hebben we gelezen over de bevrijding van de Israëlieten uit Egypte en hun tocht naar het beloofde land. Vanaf vandaag kijken we breder: naar de vrijheid die Christus heeft gebracht.

In de tekst van vandaag komen gevangenschap en bevrijding op allerlei manieren aan de orde. Allereerst letterlijk: de schrijver zit gevangen omwille van het evangelie. In het citaat uit Psalm 68 hoort de kenner het verhaal van de bevrijding van het volk Israël uit Egypte, en vooral Gods triomfantelijke intocht in het beloofde land. Dat moment van overwinning past de schrijver vervolgens toe op Christus: in de plaats van Egypte komt het dodenrijk, en in de plaats van de tempel ‘de hemelsferen’, of eigenlijk zelfs ‘alles’.

Opmerkelijk is de omkering van ‘gaven eisen’, zoals we gisteren in Psalm 68:19 lazen, naar ‘gaven schenken’ (Efeziërs 4:8). Misschien zit hier een andere Griekse vertaling van de Hebreeuwse tekst achter. In ieder geval past het goed bij de boodschap die de schrijver wil overbrengen: Christus heeft de gelovigen niet alleen bevrijd, maar geeft hun ook alles in handen om dat leven in vrijheid vorm te geven.

Wat stel jij je voor bij ‘de samenbindende kracht van de vrede’?