Tweede zondag

God zegt de Israëlieten toe dat als ze zich aan zijn geboden houden, Hij hen zal zegenen in het land dat Hij hun beloofd heeft.

Zie jij verband tussen het naleven van Gods regels en hoe het er met de natuur en de samenleving aan toegaat?