Dag 8

Bijbeltekst(en)

Precies twee maanden na hun vertrek uit Egypte komen de Israëlieten aan bij de berg Sinai. Zoals een adelaar zijn jongen beschermend op zijn vleugels draagt en naar zijn nest in de bergen brengt, zo heeft God zijn volk naar deze berg gebracht (vers 4). Bij de Sinai sluit God een verbond met de Israëlieten. Hij belooft dat zij voor Hem een heel bijzonder volk zullen zijn, zijn kostbare bezit. En zij moeten beloven zich aan zijn geboden te houden. Om het volk ervan te overtuigen dat Hijzelf dit verbond met hen sluit, zal God zich op de berg Sinai aan hen openbaren. Een indrukwekkend schouwspel van onweer, bliksem, donkere wolken en hoorngeschal kondigt zijn komst aan. Het volk moet afstand bewaren omdat God zó heilig is dat de mens in zijn onvolkomenheid Gods nabijheid niet kan verdragen. Toch is dit moment op de Sinai misschien wel het ogenblik waarop Hij het dichtste tot zijn volk nadert. Dat dit juist plaatsvindt tijdens de zware periode van hun tocht door de woestijn is veelzeggend en troostend.

Op welke momenten in je leven heb jij God als dichtbij ervaren?