Dag 7

Er is gebrek aan water, en de Israëlieten geven Mozes de schuld. Mozes geeft in zijn reactie te kennen dat niet hijzelf maar Gód de leider is van het volk. De verwijten van de Israëlieten zijn dus niet tegen hem maar tegen God gericht. Hun echte Leidsman wordt op de proef gesteld, omdat het volk hardop betwijfelt of Hij wel in hun midden is, of Hij hen werkelijk leidt.

God gaat op de uitdaging in en geeft het volk een bewijs. Bij de berg Horeb ontmoet Hij Mozes. Mozes slaat met zijn staf op de rots, en uit de rots stroomt helder water. Er is weer volop te drinken.

Mozes noemt de plaats Massa en Meriba. Massa, wat ‘beproeving’ betekent, omdat het volk God op de proef heeft gesteld, en Meriba – ‘verwijt’ of ‘twist’ – vanwege de strijd die het met Mozes is aangegaan. Elders in de Bijbel wordt terugverwezen naar deze gebeurtenis als waarschuwing om God niet opnieuw op de proef te stellen (onder andere Deuteronomium 6:16; Psalm 95:8; Hebreeën 3:9).

Wat houdt ‘God op de proef stellen’ volgens jou in?