Dag 5

Bijbeltekst(en)

De Israëlieten hebben het land van slavernij achter zich gelaten, maar ze hebben nog een lange weg te gaan naar het beloofde land. De farao krijgt spijt van zijn beslissing om de Israëlieten te laten gaan. Met een indrukwekkend leger zet hij de achtervolging in. De Israëlieten zijn doodsbang en verwijten Mozes dat ze beter in Egypte hadden kunnen blijven. Zodra er tegenslag is, zijn de Israëlieten liever slaven van de farao dan een volk dat afhankelijk is van God. Maar Mozes vertrouwt wél op God. ‘Wees niet bang,’ stelt hij het volk gerust, ‘God zal jullie redden.’ Mozes heeft niet altijd zo’n sterk vertrouwen gehad. Eerder twijfelde ook hij aan Gods plannen (zie 3:11; 5:22). Maar hij heeft een leerschool doorlopen. Op bevel van God houdt hij zijn staf omhoog boven de zee. Midden door de zee wordt een pad drooggelegd, waarover de Israëlieten veilig naar de overkant trekken. Deze gebeurtenis helpt het volk om weer vertrouwen te krijgen in God. Later, wanneer de Israëlieten zich opnieuw in moeilijke situaties bevinden, zullen ze terugdenken aan dit wonder en er hoop uit putten (zie bijvoorbeeld Deuteronomium 7:18; Jesaja 43:16-17).

Hebben er in jouw leven gebeurtenissen plaatsgevonden die je hebben geholpen om te vertrouwen op God?