Dag 3

Samen met zijn broer Aäron is Mozes al meerdere keren bij de farao geweest om hem te vragen de Israëlieten te laten gaan. Maar steeds opnieuw weigert de koning. Zelfs als God plagen naar Egypte stuurt die het land teisteren, wil hij nog steeds niet luisteren. Totdat God een tiende plaag stuurt. Een allerlaatste en verschrikkelijke ramp. Alle eerstgeborenen onder de Egyptenaren zullen worden gedood. De Israëlieten kunnen aan dit oordeel ontkomen door een lam te slachten en het bloed ervan aan hun deurposten te strijken. In hun huizen sterft het lam als het ware in plaats van het oudste kind.

Midden in de nacht wordt de tiende plaag voltrokken. In Egypte is iedereen verscheurd door verdriet. Maar aan de huizen van de Israëlieten gaat de dood voorbij. Het Hebreeuwse woord voor ‘voorbijgaan’ is pasach. Het woord ‘Pasen’ komt hiervandaan.

De farao twijfelt geen moment meer: de Israëlieten moeten vertrekken, en wel nu meteen! En zo gaan de Israëlieten op weg, hun vrijheid tegemoet.

Dat vrijheid niet vanzelfsprekend is, blijkt steeds weer, ook in de recente geschiedenis. Wat heb jij nodig om je vrij te voelen?