Feestvreugde | 16/17

Net voor het einde van het Bijbelboek wordt in deze vijf verzen het verhaal nog een keer samengevat. De schrijver van het Bijbelboek wil de lezer zo nog één keer laten weten waar het om draaide. 

De belangrijkste hoofdpersonen worden nog een keer genoemd: Haman, Ester, de koning en Mordechai.  

Haman wordt het meest uitgebreid benoemd: zijn afstamming wordt nog een keer duidelijk gemaakt zodat iedereen weet hoe slecht hij was. Tegenwoordig wordt het boek Ester nog steeds tijdens het joodse Poeriemfeest voorgelezen. Telkens als de naam ‘Haman’ wordt genoemd, maken de luisteraars lawaai, om daarmee de overwinning nog eens te onderstrepen (lees ook Deuteronomium 25:19 eens).  

Hoe denk jij terug aan belangrijke gebeurtenissen in je leven?