Verlening | 15/17

Bijbeltekst(en)

Nadat de Joden zich verdedigd hebben, en ze hun vijanden verslagen hebben, vieren ze feest. Ze vieren feest omdat ze rust gekregen hebben, en: ‘omdat dit de maand was waarin droefheid was veranderd in vreugde en waarin rouw was veranderd in feest.’ 

Die vreugde wordt niet alleen in privésfeer gevierd, en er komt ook geen machtsvertoon bij kijken, zoals bij het feest van Ahasveros in Ester 1. Mensen sturen elkaar lekkere dingen, en ze geven geschenken aan arme mensen.  

Zo past ook dit feest in de tradities van andere feesten uit het Oude Testament. Een feest vier je nooit alleen, maar je zorgt ervoor dat iedereen mee kan doen. 

Hoe vier jij feest? Wie nodig je daarbij uit?