Onherroepelijk? | 13/17

Bijbeltekst(en)

De wet die Haman uitgevaardigd had, was ondertekend met de zegelring van de koning. Het was daarmee letterlijk een ‘wet van Meden en Perzen’. En dat betekende toen, net als nu, dat de wet onherroepelijk was.  

Daarom vaardigt de koning in het verhaal van vandaag een nieuw decreet uit zodat de joden zich kunnen verdedigen. Ieder volk uit het grote rijk krijgt een brief in zijn eigen taal en schift. 

De koning kan weliswaar niet terugkomen op het besluit, maar hij doet zijn best de gevolgen ervan te beperken en Ester en haar volk toch te redden. 

Op welk besluit uit je verleden zou je graag terug willen komen?