Ongeluksgetal | 7/17

Gisteren lazen we hoe koning Ahasveros op verzoek van Haman zonder aarzelen een heel volk letterlijk aan z’n lot overlaat. Vandaag wordt dat besluit met de grootst mogelijke efficiëntie uitgevoerd. Het Perzische rijk bestreek een enorm gebied, van Egypte en Griekenland tot aan India. Het stond bekend om zijn uitmuntend georganiseerde ambtenarij en infrastructuur.

Eerder werd dat organisatietalent ingezet om hun macht uit te breiden en te verstevigen. Nu dient het om een volkerenmoord voor te bereiden. Terwijl het gruwelijke bevel door het hele rijk wordt verspreid, zitten de koning en Haman gezellig aan de borrel. 

Wat vind jij het meest schokkend aan dit verhaal? Waarom?