Mannentaal | 2/17

Bijbeltekst(en)

Gisteren hebben we over Wasti en haar sterke wil gelezen. Vandaag staat koning Ahasveros centraal. Ahasveros is de Hebreeuwse naam voor Xerxes. Die naam betekent: hoogste heerser. Maar hoe belangrijk zijn naam ook lijkt, Ahasveros is niet echt een koning die een eigen mening lijkt te hebben. Na deze echtelijke ruzie vraagt hij raadt aan zijn raadgevers. Hij lijkt zich bij problemen het liefst afzijdig houdt en alles aan andere mensen over te laten. Let daar maar eens op in de komende verhalen. 

Wanneer laat jij je leiden door wat anderen vinden? En wanneer neem je liever zelf een besluit?