De heilige Geest helpt de gelovigen

Bijbeltekst(en)

In elke auto zit een motor. Maar je moet de motor wel starten. Anders komt de auto niet in beweging. In elke christen is de heilige Geest aanwezig. Maar als we ons niet door de Geest laten leiden, merken we niets van zijn kracht.
Wanneer heb je je voor het laatst bewust laten leiden door de heilige Geest?