De leerlingen ontvangen de heilige Geest

Bijbeltekst(en)

De heilige Geest komt in alle gelovigen. Alle leerlingen ontvangen de Geest. Ook Tomas, die eerst nog twijfelde. En zelfs Petrus, die had gezegd dat hij Jezus niet kende. Hoe je verleden ook is: je hoeft geen volmaakte gelovige te zijn. De Geest komt in iedereen die daarom vraagt.