Jezus doet wonderen door Gods Geest

Jezus jaagt een kwade geest weg bij een man die blind is. De farizeeën denken dat Jezus dat alleen maar kan omdat Satan hem helpt. Maar Jezus laat met zijn wonderen juist zien dat hij Satan overwint.
Wat zegt het over Jezus dat hij kwade geesten kan wegjagen? Welke rol heeft de Geest van God hierin?