31 oktober - Vol van de Geest

Het lijkt een vreemde opdracht: ‘Drink niet te veel wijn, maar laat de heilige Geest je van binnen vullen.’ Hoe kun je de heilige Geest nou vergelijken met een glas wijn? Maar eigenlijk zegt de schrijver van de brief aan de Efeziërs iets heel moois: ‘Het is niet ingewikkeld om je door Gods Geest te laten vullen. Je moet er alleen voor kiezen.

Hoe zou jij hiervoor kunnen kiezen?