26 september - Paulus als Romein

Niet iedereen die in het Romeinse rijk woonde, was ook een Romein. De meeste Joden waren geen Romein. Je kon op verschillende manieren Romein worden. De generaal in het verhaal heeft geld betaald om Romein te worden, maar Paulus is al vanaf zijn geboorte een Romein. Misschien waren de voorouders van Paulus slaven geweest van Romeinen, en later vrijgelaten. Als je slaaf van een Romein was en werd vrijgelaten, was je voortaan ook een Romein. Het was meer bijzonder om vanaf je geboorte Romein te zijn, dan dat je ervoor betaald had. De generaal schaamt zich er dus erg voor dat hij Paulus slecht wilde behandelen.