11 september - De heilige Geest in ons

Bijbeltekst(en)

In het boek Handelingen lezen we dat de komst van de heilige Geest alles veranderd heeft . God blijft niet ver weg, maar Hij komt met zijn heilige Geest in ons.

Heb jij God weleens om de heilige Geest gevraagd? Zo ja, wat is er toen gebeurd?