10 september - Eenvoudige mensen

Gelovigen zien Petrus en Johannes als belangrijke leiders van de eerste kerk. In die ti jd werden ze gezien als ‘eenvoudige mensen die niet veel geleerd hadden’. Je hoeft voor God niet veel geleerd te hebben of een belangrijke persoon te zijn.

Eenvoudige mensen die zich laten leiden door de heilige Geest, kunnen belangrijke dingen doen!