1 september - Herkenning

Jezus gaat met de twee leerlingen mee naar huis. Tijdens het eten breekt Jezus het brood en deelt het uit. Net zoals Hij dat deed tijdens zijn laatste maalti jd met de leerlingen. En als Jezus het brood breekt, ontdekken de mannen pas dat het Jezus is. Hij leeft !

Wat betekent het voor jou als er in de kerk brood en wijn wordt uitgedeeld?