28 augustus - Onschuldig gestraft

Heb jij als kind weleens straf gekregen terwijl je onschuldig was? Hoe voelde dat?

Jezus was onschuldig, en toch werd Hij gestraft. Hij werd als een misdadiger aan een kruis gehangen. Paulus zegt daarover in 2 Korintiërs 5:21: ‘Maar God liet hem de straf voor onze zonden dragen.’

Wat betekent dat volgens jou?