27 augustus - Jezus is bang

Wanneer jij bang en verdrietig bent, bid je dan weleens? Zo ja, wat bid je dan? Jezus heeft het hier vreselijk moeilijk. Hij weet wat er gaat gebeuren. Hij is bang en verdrietig. Op dit moeilijke moment bidt Jezus tot God: ‘Doe alleen wat U wilt, niet wat Ik wil.’ Daar word je stil van.