5 augustus - Vijanden van God

De schrijver van de psalm is erg bezorgd over wat de vijanden van Israël doen. Hij vraagt God om hulp. De vijanden willen Gods volk vernietigen, en daarom zijn deze vijanden van het volk ook Gods vijanden.

Denk jij dat er nog steeds vijanden van God zijn? Zo ja, wie zijn dat dan volgens jou? En waarom zijn zij vijanden van God?