8 juli - Aan de hand

Voor kinderen kan de wereld om hen heen heel spannend zijn. Dan houden ze graag een hand vast. Of het is, bijvoorbeeld bij het oversteken, veiliger als ze een hand vasthouden. Ook als je volwassen bent is het fijn als iemand je hand vasthoudt. Als steun op momenten dat het moeilijk is en er geen woorden zijn, of om je mee te nemen als je zelf even de weg niet meer weet. Dan kun je dankbaar zijn als iemand je ‘aan de hand neemt’. De schrijver van deze psalm beschrijft dat God ook je hand kan vasthouden.

Wanneer heb jij voor het laatst iemands hand vastgehouden?