16 juni - Beeldspraak

God geeft Ezechiël een beeldend verhaal door om aan de Israëlieten voor te leggen. Het is het verhaal van hun eigen geschiedenis. De eerste adelaars staat voor de Babylonische koning Nebukadnessar, die de koning van Israël (de tak van de cederboom) wegvoerde en een nieuwe koning in zijn plaats zett e in Jeruzalem (Sedekia, de druivenplant)).

Deze koning zocht vervolgens steun bij een andere ‘adelaar’: de farao van Egypte. Sedekia verbreekt hier het verbond met Nebukadnessar, bevestigd met een eed bij Gods naam (Ezechiël 17:13). Sedekia is dus behoorlijk tekort geschoten als ‘vertegenwoordiger’ van God.

Ben jij wel eens een afspraak niet nagekomen? Wat gebeurde er toen?