9 juni - Rouwen

Het gaat in het boek Klaagliederen steeds over pijn, verdriet en verlies. En over hoe de inwoners van Jeruzalem lijden. Als mensen in de tijd van het Oude Testament verdriet hebben en rouwen, doen ze dat vaak heel duidelijk. Ze scheuren hun kleren, en gooien zand of stof over hun hoofd. Soms dragen ze speciale rouwkleren. Ook houden de mensen een tijdje op met eten en drinken (‘vasten’), en tonen ze hun verdriet door hardop te huilen en te schreeuwen. Er waren zelfs mensen die dat voor hun beroep deden.

Hebben wij in onze cultuur ook bepaalde uitingen van verdriet?