6 juni - Geschreven in je hart

God straft de inwoners van Juda en Israël omdat ze zich niet aan zijn regels gehouden hebben. Maar er komt een andere tijd. Dan doen de inwoners van Juda en Israël wel wat God wil. Gods regels staan dan namelijk in hun harten geschreven. Hun gehoorzaamheid komt dan van binnenuit.

Welke regel zou God in jouw hart moeten schrijven?