5 juni - Bid voor de stad

De Judeeërs zitt en gevangen in de stad van hun vijanden. Toch moeten ze voor die stad bidden. Dan zal het ook goed met hen gaan.

Bid jij weleens voor de plaats waar je woont? Als je dat doet, wat bid je dan?