1 juni - Trots op God

Waar zijn mensen trots op? Op hun wijsheid? Op hun rijkdom? Is dat dan zo belangrijk? God zegt tegen de mensen dat ze trots moeten zijn op Hem, en op wat Hij belangrijk vindt: liefde, recht en trouw.

Wat wordt hier met het woord ‘trots’ bedoeld, denk je?