7 april - Elia

Elia is een profeet in de tijd van koning Achab. Zijn opdracht is om de koning en het volk te vertellen dat zij de God van Israël moeten vereren, en niet Baäl. De naam Elia betekent: De Heer is God. In 2 Koningen 2 staat dat Elia door een wagen van vuur wordt meegenomen naar de hemel. Elia sterft dus niet. Daarom geloofden de Israëlieten dat Elia terug zou komen op aarde (Maleachi 3:23). Sommige mensen in de tijd van Jezus dachten zelfs dat Jezus eigenlijk Elia was (Matteüs 16:14).

Ook in onze tijd denken veel Joden nog steeds dat Elia terug zal komen. De Joden geloven dat eerst Elia terug zal komen op aarde, en dat daarna pas de Messias komt.