6 maart - Hij die de storm tot zwijgen brengt

Bijbeltekst(en)

God helpt mensen wanneer ze in nood zijn en tot Hem bidden. Dat is de boodschap van Psalm 107. Reizigers die verdwaald zijn in de woestijn wijst Hij de goede weg (v. 4-9). Gevangenen, die door eigen toedoen in hun benarde situatie terecht zijn gekomen, worden door Hem bevrijd (v. 10-22). En zeevaarders die bedreigd worden door de overweldigende machten van de zee en de storm en tot God roepen, komt Hij te hulp. Hij brengt de storm tot stilte en de golven tot bedaren. De zeelieden zien de wonderdaden van God en ze loven Hem om zijn trouw (v. 23-32). Het laatste gedeelte doet denken aan het verhaal in Markus 4:35-41, over Jezus die de storm op het meer tot stilte maant. Het werpt een bijzonder licht op deze tekst, en op het beeld van Jezus daarin: net als God is Jezus in staat om mensen te bevrijden uit machten die hen bedreigen, of dat nu de krachten zijn van de natuur waarover de mens geen controle heeft of machten van binnenuit.

Wat zegt het volgens jou over Jezus dat de beelden uit deze psalm overeenkomen met de manier waarop de leerlingen zijn ingrijpen tijdens de storm ervaren?

Luister naar deze aflevering