15 februari - Leven zonder angst

In het boek Spreuken komt het woord ‘leven’ opvallend vaak voor. Het leven wordt in dit boek voorgesteld als een geschenk: het is niet iets dat je hebt, maar iets dat je krijgt. En het is geen anonieme gift: ons leven is een geschenk van God. Tegenover dit leven staat in het boek Spreuken niet zozeer de dood, maar vooral dwaasheid. Als je op God vertrouwt en leeft volgens zijn wijsheid, zul je volgens de schrijver anders leven dan mensen die dwaas zijn: vol vertrouwen, en zonder angst.

Wat is een voorbeeld van Gods wijsheid dat jou geruststelt?