10 februari - Belangrijkste regel

Deuteronomium 6:4 is zo’n belangrijke tekst dat hij zelfs een eigen naam heeft gekregen: het Sjema. Het Hebreeuwse woord sjema betekent: ‘Luister!’ Jezus noemt deze hele tekst de belangrijkste regel in de wet (Matteüs 22:37-38; Marcus 12:29-30). En Hij voegt er een regel uit Leviticus 19:18 aan toe: ‘Houd evenveel van de mensen om je heen als van jezelf.’ Samen vormen die twee regels de kern van Gods hele wet. Altijd en overal moeten de Israëlieten Gods regels aan hun kinderen leren.

Welke regel die jij als kind geleerd hebt, zul je nooit vergeten?