19 januari - Onmogelijk?

Veel mensen proberen de gebeurtenissen in het boek Exodus op een natuurlijke manier te verklaren. Voor de schrijver van het boek Exodus gaat het er niet alleen om dat er bijzondere dingen gebeuren. Het gaat erom wie die dingen doet, en waarom. De Egyptische tovenaars kennen ook wel een paar trucjes, maar alleen God kan echt grote wonderen doen. Voor de farao zijn die wonderen een teken dat er iemand is die machtiger is dan hij. En voor de Israëlieten zijn ze een teken dat Mozes echt door God gestuurd is om hen te bevrijden.