26 november - Neem God serieus

Dat God niet alleen maar lief(de) is, blijkt wel uit deze tekst. God is ook heilig! Niet alleen Sefanja spreekt over de oordeelsdag van God, ook de profeten Joël en Amos noemen deze dag. Het is een dag waarop iedereen bang zal zijn, de aarde donker zal worden en alles wordt verwoest. Mensen zijn gaan vertrouwen op hun rijkdom (vers 18) of afgoden, en leven niet zoals God het wil. Toch is niet alles duister: wie God zoekt, trouw is aan Hem en leeft volgens zijn wetten, wie het goede doet, zal gered worden.

Hoe gaan Gods liefde en heiligheid samen volgens jou?