14 oktober - Huwelijkswet

De farizeeërs wisten alles over de wet. Het was hun taak om mensen te onderwijzen over die wet van God, zodat iedereen wist wat God verwacht. Ze testen Jezus door het stellen van een vraag. Hij wijst hen op hun eigen kennis: wat staat erover in de wet? Jezus legt uit dat de wet en regels bedoeld zijn om mensen te helpen om vanuit liefde te handelen. Vanuit liefde zouden man en vrouw volgens God bij elkaar blijven. Maar wanneer die liefde er niet meer is, dan geldt de wet.

Wat vind je makkelijker: vanuit liefde handelen of de regels volgen?