11 juni - Grenzen

Bijbeltekst(en)

Het heiligdom van de Heer mag alleen betreden worden door mensen die heilig zijn geworden door de besnijdenis: van hart en van lichaam. Zij vallen door dit teken onder het verbond tussen God en mens. Wandaden tegen God, zoals afgoderij of ongehoorzaamheid aan de voorschriften, kunnen de plek onteren en daardoor ontheiligen. Wie bij de heilige God in de buurt wil komen, moet dus geheiligd zijn.

Heb je weleens nagedacht over wat heilig is en wat niet? Zie je jezelf als geheiligd mens? Waarom wel of niet?