23 april - God is er altijd

Johannes zegt dat je je naasten moet liefhebben, omdat je op die manier in Jezus’ voetsporen treedt. Maar de wereld met de slechte verlangens naar rijkdom, macht en begeerte moeten we juist niet liefhebben. Deze dingen gaan tegen de liefde in. Zelfzucht of verkeerde lust staat het liefhebben van de ander in de weg. Die tijdelijke, wereldse zaken komen dus niet uit God of uit liefde voort. Gods liefde en wie in navolging van Hem vanuit liefde leeft, blijven voor altijd bestaan.

Welke wereldse dingen vind jij moeilijk te weerstaan? Wat zou kunnen helpen om je meer te richten op Gods eeuwige liefde?