20 april - Oproep

Dit lied werd gezongen bij het dankoffer. Een dankoffer was een vrijwillig offer, dat mensen konden brengen om God te danken. Uniek bij dit offer was dat het offervlees werd gedeeld met de priester en de gelovige, het was een maaltijd met God zelf. Het lied is dan ook zeer opgetogen, het prijst God om wie Hij is: de herder die voor zijn schapen zorgt. Zijn liefde is voor altijd, van generatie op generatie: voor onze grootouders, ouders, voor ons, maar ook voor onze kinderen en kleinkinderen. Daarom mogen wij Hem aanbidden, juichen, dankbaar zijn!

Tel vandaag je zegeningen eens. Waar ben je dankbaar voor? Hoe zou je God kunnen bedanken?