19 april - Herderlijke zorg

God zal een herder aanstellen die goed voor de schapen zorgt. Deze leider komt uit het koningshuis van David. Eeuwen later zegt Jezus dat Hij de goede herder is, die omziet naar zijn schapen (Johannes 10:11-16). Onder deze leider zal het volk in vrede leven, overvloed kennen, en veilig zijn. Het zal door deze herder begrijpen en weten dat God de Heer is.

God laat zijn volk niet in de steek, ook al is er veel verkeerd gegaan. Hij bekommert zich om het volk, dat is een grote troost. Het is een boodschap van hoop.

Wat betekenen Jezus’ woorden ‘Ik ben de goede herder’ voor jou?